Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
  Plevník-Drienové 284
  018 26 Plevník-Drienové
 • tel: +42142 4382185
  fax: +42142 4262588
Počet návštev: 825916

PROJEKT SPOLU MÚDREJŠÍ III

PROJEKT SPOLU MÚDREJŠÍ III

ZŠ D. Tatarku Plevník-Drienové sa opäť úspešne zapojila do výzvy doučovať svojich žiakov, a tak vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v mesiacoch január až jún 2022.

Pondelok 27. 6. 2022

Narodeniny a meniny

Zajtra (Utorok 28.6.2022)
Rudolf Kypus (6. trieda)
Pozajtra (Streda 29.6.2022)
Peter Kubáň (1. trieda)
Peter Maďar (7. trieda)
Peter Urík (6. trieda)

Fotogaléria

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čitateľský maratón.

  Dňa 22. 6. 2022 sa uskutočnil na našej škole detský čitateľský maratón "Čítajme si", organizovaný Linkou detskej istoty na celom Slovensku.

  Čitateľský maratón otvorila spisovateľka Soňa Uríková, ktorá nám predstavila knihu Jašo na jarmoku, z ktorej prečítala úryvok. Po otvorení maratónu deti prečítali príbeh z tejto knihy do obecného rozhlasu.

  Na škole pokračoval maratón v čítaní kníh. Zúčastnilo sa ho 131 detí. Bolo to náročné, žiaci sa prekonávali, ale spoločnými silami to zvládli.

 • Dňa 22. 6. 2022 (streda) sa uskutoční na našej škole detský čitateľský maratón "ČÍTAJME SI", ktorý organizuje Linka detskej istoty.

  Úryvok z knihy Jašo na jarmoku od rodáčky Sone Uríkovej si môžete vypočuť v obecnom rozhlase približne o 9.00 hod.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Športový deň pri príležitosti MDD.

  Dňa 3.6.2022 sme si užili športový deň pri pri príležitosti MDD. Bol spojený s návštevou družobnej školy z Lešnej.

  Žiaci mali športové súťaže, ktoré pripravil Dobrovoľný hasičský zbor, Kynologický klub a Slovenský červený kríž v Plevníku-Drienovom. Kynologický klub prezentoval žiakom výcvik služobných psov. Na stanovišti SČK predviedli deti svoje vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. Hasiči pripravili pre žiakov tieto disciplíny: požiarna štafeta, skok vo vreci a hod kriketovou loptičkou. Na záver športových aktivít bola štafeta o putovný pohár medzi družobnými školami.

 • Vyhodnotenie 19. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

  1. kategória

  Odborná porota

  predseda: PaedDr. Eva Žibrunová, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica

  člen: Antónia Šaradinová, Považská knižnica v Považskej Bystrici

  člen: Mgr. Želmíra Cingelová, ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové

  Próza: bola udelená iba 1 cena

  Cena poroty:

  Elizabet Vivien Beníková, ZŠ s MŠ Udiča

  Poézia:

  1.+ 2. miesto: -----------------------

  3. miesto: Terézia Gardianová, ZUŠ, M.R.Štefánika, Považská Bystrica

 • Oznamujeme Vám, že v pondelok 30. 5. 2022 sa končí zber tetrapakov.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v školskej knižnici 2022.

  V piatok 13. 5. 2022 sa žiaci 2. a 4. ročníka okrem dopoludňajšieho vyučovania stretli aj popoludní, aby prežili "Noc v školskej knižnici."

  Žiaci 2. ročníka súťažili v skupinách a preukázali svoje poznatky o rozprávkach. Za svoj výkon si zasúžili pekné odmeny.

  Žiaci 4. ročníka si pripravili ukážky zo známych rozprávok, ktrých názvy mail druháci uhádnuť.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia v Múzeu SNP .

  18.mája sa naši deviataci vzdelávali v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici. Zažili interaktívnu prednášku zameranú na históriu 2. svetovej vojny a SNP. Téma bola spracovaná a odprezentovaná pútavým spôsobom, ktorý žiakov veľmi zaujal. Z múzea odchádzali plní dojmov a nových informácií. Kiežby takých vzdelávacích programov bolo viac.

 • Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže O cenu Dominika Tatarku sa uskutoční online formou. Záznam bude zverejnený na webovej stránke školy a na stránke obce v piatok 27. 5. 2022.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pracovné vyučovanie v 3. triede.

  Na pracovnom vyučovaní naši tretiaci ukázali, že dokážu už pripraviť jednoduché pokrmy. Mali sme možnosť ochutnať avokádovú nátierku, vajíčkovú nátierku. Oči potešila krásne pripravená ovocná misa.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbal regionálne kolo.

  Chlapci obsadili 3.miesto. Dievčatá 2.miesto.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
  Plevník-Drienové 284
  018 26 Plevník-Drienové
 • tel: +42142 4382185
  fax: +42142 4262588

Fotogaléria