Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
  Plevník-Drienové 284
  018 26 Plevník-Drienové
 • tel: +42142 4382185
  fax: +42142 4262588
Piatok 16. 11. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Novinky

Úcta k starším

Úcta k starším

Dňa 22.10. sa v tretej a 23.10. 2018 v štvrtej triede uskutočnila besiedka
pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“. Starí rodičia prišli pozrieť svoje vnúčatká do základnej školy. Oni si pre nich pripravili krátky kultúrny program a darovali im vyrobené pozdravy na pamiatku. Tiež ukázali starým rodičom ako pekne pracujú v škole.

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Ďakujeme, starí rodičia, že Vás máme.

2 % z Vašej dane, ďakujeme za ne!

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dominika Tatarku oznamuje rodičom, že za kalendárny rok 2017 sme získali na 2 % z daní celkovo:
975,70.-  €.

Financie sú využité podľa Vnútornej smernice ZRŠ na
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, skvalitnenie vybavenia školy
- podporu talentovaných žiakov, ich zapojenie do súťaží a olympiád, cestovné žiakov na súťaže, olympiády,
- drobné odmeny za súťaže a knižné publikácie pre žiakov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty,
- na mimoškolskú a krúžkovú činnosť.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

Ďakujeme Vám, že  darovaním 2% z dane ste pomohli našej základnej škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. 

2% zo svojich daní z príjmov ste darovali  neziskovej organizácii – nášmu Rodičovskému  združeniu pri Základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech  detí. 

Plevník-Drienové  11.09.2018

Vedenie školy, Rodičovská rada a kolektív zamestnancov a žiakov základnej školy

Exkurzia v Pružine

Dňa 18.5.2018 sa žiaci našej školy vybrali na exkurziu na EKOFARMU a na salaš v Pružine.  EKOFARMA sa nachádza v Podskalí. Mali sme zaujímavú prednášku o bylinkách, ktoré sme si mohli kúpiť vo forme čaju. Neskôr sme sa presunuli do stajní a jazdiarne, kde sme si mohli vyskúšať jazdu na koni. Za to sme koníkovodmenili sladkými jablkami.

Z EKOFARMY sme išli do Pružiny na salaš. Pani Oľga Apoleníková nám urobila prednášku o ovčích a makových výrobkoch. Hovorila nám o brigáde, na ktorej sa ručne zbiera mak. V ich malej, ale útulnej predajni sme si mohli kúpiť ovčie výrobky. Ochutnali sme ovčie mlieko aj syr. Mlieko bolo s príchuťou bázy a maliny. Z Pružiny sme už išli späť do našej školy.

EKOJARMOK 2018 - 1. miesto

EKOJARMOK 2018 - 1. miesto

Dňa 26.4.2018 sa pri fontáne v Považskej Bystrici konal 10. ročník Ekojarmoku a súťaže Ekopyramída, ktorej sa zúčastnilo spolu s nami 12 škôl. Naša škola sa prezentovala s témou "Regionálne potraviny".
Vôňa stánku privolala a privábila nejeden nos, keďže sa v ňom nachádzali nielen žiacke výrobky, ale aj voňavé pochutiny ako koláčiky, ale aj domáca slanina a klobásky. 
Po príprave stánkov sme začali predávať. Porota sa zatiaľ prechádzala pomedzi stánky a všetky školy perevtrala zo svojich zvolených tém. my sme porote porozprávali o našej téme, o dotazníku, ktorý sme robili, vyhodnotili a následne sparcovali do mapiek. Tiež sme im hovorili o našom lokálnom a sezónnom kalendári potravín a o šetrení potravín. V predávaní sa nám darilo, ale počasie bolo proti nám, pretože bola zima a boli aj časté prehánky. Akciu sprevádzali rôzne podujatia, ako napr. folklórne tance, hip-hop, spev ...
Uskutočnila sa aj súťaž vo vytvorení rekordu o najdlhšiu vetvičku. Podarilo sa nám nakresliť spolu so všetkými účastníkmi krásnych 7,10 m.
Pri konečnom vyhodnotení sme si uvedomovali našu obrovskú konkurenciu, preto nás naše 1.miesto veľmi prekvapilo, ale zároveň potešilo.

Žiačky 8. ročníka.

2 % z Vašej dane - kvalitnejšie vzdelávanie

Vážení  rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov .Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

- skvalitnenie vybavenia školy

Ďakujeme!

Tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie 2%

Projekt Čistá voda

Dňa 24.1.2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Čistá voda. Na chodbách si pripravili vodný bar, ktorý fungoval počas veľkých prestávok. Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť žiakov o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. Akcia sa deťom páčila.

Kolotoč 2017

Kolotoč 2017

Mesiac november sa nesie v znamení protidrogovej prevencie.

Európsky týždeň boja proti drogám oficiálne vyhlásila Európska komisia v roku 1998.

Stalo sa preto nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch, osobitne v novembri, sa viac ako inokedy organizujú, zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

U nás na základnej škole  sa uskutočnila  akcia s názvom „KOLOTOČ“. Organizovali sme ju  u žiakov na II. stupni.  Počas vyučovania  sa každú hodinu striedajú osobnosti z rôznych oblastí, ktoré žiakom sprostredkúvajú informácie o drogách a iných nebezpečenstvách s nimi súvisiacimi. Tento rok  k nám opäť zavítali osobnosti z polície, poradenských centier, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorým za účasť srdečne ďakujeme.

Dúfajme, že deťom akcia priniesla užitočné informácie, pretože najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť.  

Certifikácia Zelenej školy

Certifikácia Zelenej školy

Vlakom sme cestovali do Zvolena, kde sme si na Technickej Univerzite prevzali diplom Zelenej školy. Certifikácia a odovzdávanie diplomov trvalo 2-3 hodiny, medzi ktorými sme mali malú prestávku, kultúrne vložky bratov Jóbúsovcov a Martina Haricha, príhovory pána prezidenta Andreja Kisku, manažéra Zelenej školy Juraja Oravca a moderátora p. Mareša.

Na začiatku certifikácie sme od DM drogérie dostali taštičku, v ktorej boli pochutiny z BIO výrobkov a recyklované noviny. Po certifikácii sme mali RAUT, kde boli úžasné hlavné jedlá a dezerty len z BIO potravín.Po najedení  sme už opustili Univerzitu a išli na vlak domov.

Janka Nemčíková a Ema Hradňanská

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

26. septembra je komunikácia v angličtine, nemčine, francúzštine a ruštine v našej škole už samozrejmosťou. Týmto spôsobom nám žiaci deviatej triedy každý rok pripomínajú Európsky deň jazykov.

Okrem dialógov v cudzích jazykoch sú tradíciou prezentácie o jednotlivých európskycvh krajinách a vedomostný test, ktorý preveruje vedomosti a pozornosť žiakov - divákov. V tomto roku vyhrali žiaci 7. triedy. Blahoželáme!

Samozrejme, že deviataci chceli prekonať svojich minuloročných predchodcov a tak sme sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých vecí. Počas celého podujatia nás sprevádzali známe populárne detské piesne. Súdiac podľa reakcií žiakov - divákov, najväčší úspech mali piesne Máša i medveď a Die Biene Maja v podaní Karla Gotta.

Tešíme sa opäť o rok, čo si pre nás pripravia terajší ôsmaci.

Novinky

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
   Plevník-Drienové 284
   018 26 Plevník-Drienové
  • tel: +42142 4382185
   fax: +42142 4262588

  Fotogaléria