Navigácia

Kontakt

 • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
  Plevník-Drienové 284
  018 26 Plevník-Drienové
 • tel: +42142 4382185
  fax: +42142 4262588
Počet návštev: 296331
Piatok 15. 1. 2021

Narodeniny a meniny

Zajtra (Sobota 16.1.2021)
Kristína Baculíková (2. trieda)
Kristína Butková (4. trieda)
Kristína Dobrovičová (3. trieda)
Kristína Gaňová (4. trieda)

Fotogaléria

Novinky

 • Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva sa žiaci od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní v rovnakom režime ako doteraz.

 • Riaditeľstvo ZŠ DT v Plevníku- Drienovom oznamuje žiakom a ZZ, že v týždni od 11.1.2021(pondelok) do 15.1.2021 (piatok)sa budú všetky ročníky 1.-9. vyučovať dištančne.

  Ročníky 1.-4. sa budú vyučovať v rozsahu 2 hodiny denne.

  Ročníky 5.-9. sa budú vyučovať podľa on-line rozvrhu.

  Vyučovanie ročníkov 1.-4. a činnosť ŠKD plánujeme v spolupráci so zriaďovateľom obnoviť prezenčne od 18.1.2021 po pretestovaní zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

  Prezenčne po pretestovaní môžu do školy nastúpiť od 18.1.2021 (pondelok) aj žiaci roč.5.-9., ktorí nemajú prístup k vzdelávaniu pre nedostatočnú didaktickú techniku a špeciálny pedagóg.

 • Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie

  Minister školstva Branislav Gröhling

  „Ministerstvo školstva čo najskôr vydá rozhodnutie, ktoré upraví nástup žiakov do škôl. Zároveň naďalej platí, že rodič, ktorý nechce dať svoje dieťa do školy, môže žiaka z vyučovania ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.“

  Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

 • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne

  od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021(vrátane).

  Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

 • Zriaďovateľ a Riaditeľstvo Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom po vzájomnej dohode oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, že ročníky 5.-9. pokračujú v dištančnom vyučovaní doma do vianočných prázdnin.

  Vyučovanie pre ročníky 5.-9. sa obnoví po vianočných prázdninách.

  Ročníky 1.-4. pokračujú v riadnom vyučovaní v škole od 8.00 hod. do 12.00 hod a potom následne ich prevezmú vychovávateľky do ŠKD.

 • Platnosť nariadenia od: 7. decembra 2020

  ​​​​​​​Platnosť nariadenia do: odvolania;

  Aktualizované 4. decembra 2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

  S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ:

  • obnovuje školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl a

Obrázkové pokyny

„Neučíme sa pre školu, ale pre život”

Piatok 15. 1. 2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
  Plevník-Drienové 284
  018 26 Plevník-Drienové
 • tel: +42142 4382185
  fax: +42142 4262588

Fotogaléria