Navigácia

Dominik Tatarka

Celoslovenská literárna súťaž

O CENU  DOMINIKA TATARKU

propozície XVI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže


Cieľ:

Motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre,

umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu  ich tvorby.

 

Vyhlasovateľ:                                                                                               

      Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové                               

      Obec Plevník-Drienové

 

Spoluusporiadatelia:  

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici

      Považská knižnica v Považskej Bystrici

 

Účastníci a podmienky súťaže:

- súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13 rokov veku, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali

- súťaží sa v dvoch kategóriách:

I. kategória       žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií

próza (žáner nerozhoduje)

rozsah: max. 2 strany formátu A4

téma : voľná                                                                                                                          

II. kategória      študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka osemročných gymnázií a dospelí občania

próza (novela, poviedka, fejtón)

rozsah: max. 4  strany formátu A4

téma: voľná  

                                                                                                                                                                                                          

Súťažné práce označené menom, adresou, vekom, školou zasielajte v elektronickej forme na  adresu:  zsplevník@centrum.sk

prípadne poštou na adresu:

Základná škola Dominika Tatarku

018 26 Plevník-Drienové

najneskôr do 30. apríla 2018.

 

Hodnotenie:

      Súťažné autorské práce bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou základnej školy.

 

Ocenenie:

Odborná porota, po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v oboch kategóriách.

Vyhlasovatelia udelia finančné ceny v I. kategórii  10 €, 20 € , 30 €, v II. kategórii 20 €, 30 €, 40 € a knihy, spoluusporiadatelia udelia diplomy,  pamätné listy a knižné odmeny. Ocenenia si  prevezmú účastníci súťaže  osobne na slávnostnom vyhodnotení. Cestovné na vyhodnotenie sa účastníkom neprepláca. 

 

Výsledky súťaže:

Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na  slávnostné vyhodnotenie  súťaže, ktoré sa uskutoční  dňa    25.  mája 2018   v Plevníku-Drienovom.

 

Propozície v pdf formáte.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dominika Tatarku Plevník-Drienové
    Plevník-Drienové 284
    018 26 Plevník-Drienové
  • tel: +42142 4382185
    fax: +42142 4262588

Fotogaléria